Dorpskerk Leimuiden

Dorpsstraat 49
2451 AP Leimuiden
Kerken,

Dorpskerk Leimuiden

Vanaf de 11e eeuw heeft aan de Dorpsstraat in Leimuiden altijd een kapel of kerk gestaan. De huidige Dorpskerk dateert uit 1805. Het is een bakstenen zaalkerk met spitsboogvensters, overdekt door een houten tongewelf. Boven op de gedeeltelijk ingebouwde toren staat een achtkantig houten torentje met een naaldspits.

Interieur

De Dorpskerk te Leimuiden (1806) is een rijksmonument met een bakstenen zaalkerk met spitsboogramen. De kerk staat aan de Dorpsstraat 49, op de plaats waar mogelijk vanaf 1063 een kerk heeft gestaan. Tot het interieur met de koperen kaarskronen behoren o.a. het houtsnijwerk van de preekstoel, herenbank (met interessante symbolen in de Lodewijk XVI stijl) en de psalmborden uit de franse tijd. 

Restauratie en nieuwbouw

In 2012 is het gebouw grondig gerestaureerd. Bij de restauratie zijn de historische zeegroene kleuren van het tongewelf overgenomen. Het Knipscheerorgel uit 1866 met originele frontpijpen is opgeluisterd met verguld houtsnijwerk en karakteristieke beelden. De grafzerken uit de vorige kerk van 1555 zijn herlegd in de Dorpskerk.

Naast de Dorpskerk is een nieuw kerkelijk centrum gebouwd, De Ontmoeting. Een replica van een Amsterdamse gevelsteen met een afbeelding van de kerk uit 1649 is in de zuidmuur van het aangrenzende kerkelijk centrum gemetseld.  Hier vinden alle activiteiten van de Protestantse Gemeente Leimuiden plaats. De zg. “kloostergang” verbindt de Dorpskerk met  “De Ontmoeting” .

 

De uitgebreide historie met uitleg van de kerk is beschreven in het boekwerkje “De Dorpskerk te Leimuiden” dat op de website van de kerk www.pgleimuiden.nl staat.


Bezoekt u Kaag en Braassem Promotie als toerist en wilt u meer informatie? Neem hier een kijkje.


Bekijk de toeristeninformatie

Meer weten hoe Kaag en Braassem het beste te bereiken is per auto, bus, fiets of per boot? 


Naar bereikbaarheid

Op zoek naar alle praktische zaken, burgerzaken en meer over de gemeente Kaag en Braassem?


www.kaagenbraassem.nl