Grosmolen

Doespolderweg 4
2355 CP Hoogmade
Molens,
Foto door: Roos - Lichtgevoelig

Grosmolen

Deze wipmolen uit 1640 werd gebruikt om de Voorofse- of Grospolder te bemalen. Tot 1956 was de molen in bedrijf, daarna raakte hij in verval.

In 1966 en 1967 is de Grosmolen grondig gerestaureerd, maar door het gedaalde polderpeil ligt het scheprad te hoog om nog effectief te kunnen malen. Als de wieken draaien kunt u de molen met zijn karakteristieke rode bovenhuis bezichtigen.

De molen bemaalt de Gros- of Voorofschepolder) en vervangt in 1640 een wipmolen die in 1632 nieuw was gebouwd of van een andere plek in de polder kwam, maar toen vermoedelijk door storm deels is verwoest. De polder zelf is in 1570 gesticht.
Tot 1956 blijft deze kleine wipmolen voor het bemalen van de Grospolder in bedrijf maar raakt daarna snel in verval. Nadat de Rijnlandse Molenstichting in 1961 eigenaar is geworden, volgt er in 1966/'67 een flinke restauratie.

Opmerkelijk is ook de bovenas, die duidelijk te groot is voor deze molen en daarom waarschijnlijk gebruikt is gekocht. Om de roeden enigszins in het midden te kunnen plaatsen zijn extra vulhouten aangebracht.

Bekijk het filmpje over deze molen op ons Youtube-kanaal.

Bron: Rijnlandse Molenstichting.

Meer informatie over de Grosmolen vindt u in de Nederlandse molendatabase.


Bezoekt u Kaag en Braassem Promotie als toerist en wilt u meer informatie? Neem hier een kijkje.


Bekijk de toeristeninformatie

Meer weten hoe Kaag en Braassem het beste te bereiken is per auto, bus, fiets of per boot? 


Naar bereikbaarheid

Op zoek naar alle praktische zaken, burgerzaken en meer over de gemeente Kaag en Braassem?


www.kaagenbraassem.nl