Sint-Bavokerk

Leidseweg 4
2374 AL Oud Ade
Kerken,

Sint-Bavokerk

De rooms-katholieke Sint-Bavokerk werd in 1868 gebouwd naar een ontwerp van architect H.J. van den Brink, die tussen 1850 en 1875 een groot aantal kerken ontwierp.

Neoromaanse stijl

De Sint-Bavo kerk is een rooms-katholieke kerk aan de Leidseweg 4 in Oud Ade. De Sint-Bavo is een eenbeukige kerk in hoofdzakelijk neoromaanse stijl. De kerk werd gebouwd op de plaats van een kerk uit 1845 van Theo Molkenboer, die al na twee decennia vervallen bleek te zijn.De architect van de nieuwe kerk was Herman Jan van den Brink. Hij ontwierp een eenbeukige kerk in neoromaanse stijl, met boven de ingang een half-ingebouwde toren. De ingebouwde toren wordt bekroond door een achtkantige spits met sierlijk gesmeed torenkruis. De pastorie is in 1881 aan de kerk gebouwd. Architect Th. Molkenboer maakte het ontwerp in een vergelijkbare stijl als de kerk.

Bijzonder interieur

Het interieur van de kerk is witgepleisterd en wordt overdekt door een ‘Hammerbeam roof’. Dit is een open houten dakconstructie, die kenmerkend is voor de Engelse gotiek (illustratie). In de Sint-Bavo bevat deze constructie mooi gesmede trekstangen met gipsen engelen aan de uiteinden. De aankleding, beglazing en inventaris van de kerk zijn grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Onder meer de gebeeldhouwde preekstoel, de geschilderde kruiswegstaties en de gebrandschilderde ramen zijn het bezichtigen waard.

Huidige functie

De kerk werd met kerstmis 1868 in gebruik genomen en werd op 9 september 1869 geconsacreerd. In 2016/2017 is een groot deel van de buitenkant van de kerk opgeknapt. De Sint-Bavo kerk is een van de weinige kerken van Van den Brink die nog bestaat. Zowel het exterieur als het interieur is grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard gebleven. De kerk is tot op heden in gebruik bij de parochiekern Sint Bavo, die tegenwoordig onder de parochie H.Fanciscus valt.

Het gebouw is een rijksmonument.


Bezoekt u Kaag en Braassem Promotie als toerist en wilt u meer informatie? Neem hier een kijkje.


Bekijk de toeristeninformatie

Meer weten hoe Kaag en Braassem het beste te bereiken is per auto, bus, fiets of per boot? 


Naar bereikbaarheid

Op zoek naar alle praktische zaken, burgerzaken en meer over de gemeente Kaag en Braassem?


www.kaagenbraassem.nl